Verrijkingsklas

Hoogbegaafde kinderen komen naar de Verrijkingsklas om goede leer‐ en werkstrategieën te ontwikkelen. Om dit te bereiken vormen we groepen van kinderen die zich ongeveer in dezelfde ontwikkelingsfase bevinden. Tijdens de les krijgen kinderen moeilijke, uitdagende opdrachten die ze afwisselend individueel als samen maken. Om kinderen zich bewust te maken van hun eigen rol in het (leer)proces worden de opdrachten elke keer nabesproken. De feedback is voornamelijk gericht op de gekozen werk‐ en/of leerstrategieën van de leerling zodat de leerling zich steeds bewuster wordt van zijn invloed op het gehele proces.

Hoogbegaafde kinderen zijn vaak in staat om zonder al te veel inspanningen goede resultaten te behalen op school. Hierdoor ontstaat bij de omgeving en in sommige gevallen bij het kind zelf onterecht de indruk dat het leren vanzelf gaat en dat het kind geen inspanningen hoeft te leveren om succesvol te zijn. Dit leidt niet zelden tot problemen wanneer een kind wordt geconfronteerd met een probleem dat niet gemakkelijk kan worden opgelost met de eigen strategieën.

Kinderen die op jonge leeftijd te weinig uitgedaagd worden lopen het risico om zich de verkeerde leer‐ en werkstrategieën eigen te maken. Ook ervaren ze in onvoldoende mate dat de juiste inspanning nodig is om tot resultaat te komen. Kinderen die te weinig hun eigen mogelijkheden en hun grenzen hebben ontdekt lopen het risico om onder andere te gaan onderpresteren, faalangst te ontwikkelen, boos en opstandig gedrag te laten zien, enzovoort.

In de Verrijkingsklas krijgen de leerlingen uitdagende opdrachten waarvoor ze eerst een plan van aanpak moeten maken alvorens ze daadwerkelijk met de oplossing aan de slag gaan. Na afloop wordt niet alleen gekeken naar de oplossing maar vooral ook naar de aanpak van de leerling.

Een ander belangrijk doel van de Verrijkingsklas is het samenbrengen van ontwikkelingsgelijken, de zgn. peers. Hoogbegaafde kinderen doorlopen vaak een andere ontwikkeling dan hun leeftijdsgenoten. Zij voelen zich vaak ‘een vreemde eend in de bijt’; ze hebben andere interesses, hun humor wordt niet begrepen, ze hebben andere vriendschapsverwachtingen, enzovoort. Als je vanaf jonge leeftijd geconfronteerd wordt met het feit dat je bijzonder bent, kan dat van invloed zijn op je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Een verkeerd zelfbeeld en te weinig zelfvertrouwen zijn ook weer van invloed op de werkhouding van een kind. Een ochtend of een middag samen zijn met gelijkgestemden biedt ontspanning, de mogelijkheid om op je eigen niveau samen te werken en nieuwe vriendschappen te sluiten.