Teken je gesprek

Tijdens de individuele begeleidingssessies worden de gesprekken vaak visueel gemaakt m.b.v. elementen uit de methode ‘Teken je gesprek’. Deze interactieve gespreksmethode ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen voor het kind, de jongere of de volwassene. Door het maken van een kernachtig en visueel overzicht wordt de kern van een probleem doorgaans snel duidelijk en kan vanuit daar worden gekeken naar passende oplossingen.

Teken je gesprek helpt om inzicht te krijgen in iemands (niet-helpende) gedachten, gedrag en intenties en biedt een vertrekpunt om samen te kijken naar mogelijkheden om de situatie te veranderen en te verbeteren.

Teken je gesprek wordt onder andere ingezet bij:

  • Faalangst
  • Boosheid
  • Werkhoudingsproblemen
  • Ongewenst gedrag