Psycho-educatie

Een deel van de individuele begeleiding kan bestaan uit het aanbieden van psycho-educatie. Bij psycho-educatie bieden wij de kinderen kennis over hun hoogbegaafdheid en/of hun autisme. Wanneer kinderen uitleg krijgen over hun ontwikkeling lukt het hen vaak beter om dingen in perspectief te plaatsen en meer grip te krijgen op zichzelf en hun omgeving. Afhankelijk van (de ontwikkelingsfase van) het kind zetten we ondersteunende materialen in bij de psycho-educatie zoals bijvoorbeeld:

– Brainblocks
– Teken je gesprek
– Werkboek hoogbegaafd, nou en?
– ‘Ik en Hoogbegaafd’
– ‘Ik en faalangst’
– ‘Het vollehoofdenboek’
– ‘Help…Ik voel zoveel’
– Werkboek mindset
– Helpende gedachten-kaartjes
– Wat denk ik – wat voel ik- kaartjes
– Dit is autisme, Colette de Bruin