Individuele begeleiding

Steeds vaker komt er vanuit scholen en/of ouders het verzoek om kinderen (tijdelijk) individueel te begeleiden.
De hulpvragen zijn heel divers en hebben onder andere betrekking op:

  • Zelfbeeld
  • Zelfvertrouwen
  • (Executieve) vaardigheden
  • Motivatie
  • Leer- en werkstrategie├źn
  • Sociale vaardigheden
  • Emotieregulatie
  • Mindset
  • Psycho-educatie
  • Etc.

Voorafgaand aan een begeleidingstraject bespreken we met de betrokkenen wat de hulpvragen zijn en op welke manier de begeleiding vorm krijgt. In de meeste gevallen spreken we af dat we 1 keer per week 45 minuten met de leerling werken op de eigen basisschool. Na afloop van de sessie is er een korte terugkoppeling per e-mail. Er zijn vaste evaluatiemomenten gepland met alle betrokkenen. Afhankelijk van de hulpvragen wordt vooraf een planning gemaakt van de begeleidingsmomenten. Soms wordt ervoor gekozen om de frequentie af te bouwen van wekelijks naar tweewekelijks.