Organisatie

De kinderen komen wekelijks een dagdeel naar de verrijkingsklas om zowel individueel als samen aan opdrachten te werken. De begeleider bepaalt na ontvangst van de inschrijving of een leerling geplaatst kan worden in een van de groepen.

De groepen zijn in het schooljaar 2022 – 2023 als volgt verdeeld:

  • Maandagmiddag groep 6
  • Dinsdagochtend groep 7
  • Donderdagochtend groep 8

De lessen in de ochtend vinden plaats van 9.00 uur tot 11.30 uur. De lessen in de middag zijn van 13.00 uur tot 15.30 uur. Kinderen kunnen een kwartier voor aanvang van de les instromen. De groepen worden samengesteld uit maximaal 10 leerlingen.

Een dagdeel is altijd volgens eenzelfde structuur opgebouwd:

  • vrije keuze (spel-)materialen
  • groepsactiviteit
  • opdracht
  • vrije keuze (spel-)materialen

Tijdens de vrije keuze is er voldoende uitdagend materiaal (puzzels, denk- en strategiespellen, constructiemateriaal) aanwezig waaraan ze alleen of samen met anderen werken. Na een kwartier wordt er altijd gestart met een minuut of twintig waarin kinderen de ruimte krijgen om ervaringen uit te wisselen en te vertellen over hun interesses.
De kinderen krijgen theorie over hoogbegaafdheid en er wordt veel aandacht besteed aan zaken zoals: aanpassen, perfectionisme, vriendschappen, verveling, etc. Indien een leerling het wil is er ook ruimte om een spreekbeurt te houden over een zelfgekozen onderwerp. Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met een opdracht behorende bij het centrale thema. Sommige opdrachten worden individueel gemaakt, voor andere opdrachten moeten de kinderen samenwerken. Voor kinderen die ruim op tijd klaar zijn met de opdracht zijn altijd extra bladen met breinbrekers beschikbaar. Na de evaluatie van de opdracht is er gelegenheid om aan de slag te gaan met de keuzematerialen die ook tijdens de inloop worden ingezet. Tenslotte worden de kinderen in de klas opgehaald.