MILS

Niet iedereen leert op dezelfde manier. We bieden de mogelijkheid om te ontdekken op welke manier uw kind het beste leert door de afname van een leervoorkeurentest: de Meervoudige Intelligentie LeerStrategieën inventarisatie (MILS).

Waarom een leerstijlentest?

Met de uitkomst van de test ontdekt u hoe uw kind of leerling het gemakkelijkst informatie opneemt. U kunt vervolgens de manier waarop de stof wordt aangeboden aanpassen aan de behoeftes van het kind. Hiermee vergroot u het plezier in leren en vaak zullen de leerresultaten verbeteren en
zal het zelfvertrouwen van het kind toenemen.

Inzicht in de leerstijl

  • helpt kinderen optimaal te leren en informatie op te nemen
  • geeft zekerheid: het kind weet beter waar het aan toe is.
  • geeft kennis over en begrip voor mensen met een andere leerstijl dan de
  • eigen leerstijl bevordert de communicatie en het begrip tussen de leerkracht/ouder en het kind.

Hoe werkt het?

De multimediale test is geschikt voor kinderen van 9 tot 18 jaar. Na de persoonlijke instructie maakt het kind de test op de computer.
De test zelf neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Na de test

Direct na het maken van de test is de score van de voorkeursleerstijlen bekend. Aansluitend bespreken we deze scores met het kind en we bekijken welke leerstrategieën al worden toegepast door de leerling. Samen zoeken we naar aanvullende effectieve leerstrategieën. Tevens geven we studietips en adviezen over handige hulpmiddelen.

Voor elke leerstijl kan een score behaald worden tussen 0 en 36 punten. Degemiddelde score die de leerling kan halen is 16. Score 16 betekent dat de leerling geen speciale voorkeur heeft voor deze manier van leren, maar er ook geen moeite mee heeft. Een hoge score geeft aan dat de leerling sterke voorkeur(en) heeft.

De test onderscheidt de volgende onderdelen:

  • Woordslim
  • Stappen denken
  • Beweging nodig
  • Luisterslim
  • Beeldslim
  • Samen leren

Voorbeeld van een profiel

Verslag

Enkele dagen na de test ontvangt u een verslag met de testresultaten en de adviezen naar aanleiding van de afname en de bespreking.

Kosten

De kosten voor een MILS-onderzoek, inclusief nabespreking en rapportage, bedragen € 125,00 per individuele afname.

Contact

Maryke Veenstra en Joyce Geurtsen zijn gecertificeerde Mils-coaches. Afname vindt doorgaans in de Verrijkingsklas plaats.
Indien wenselijk kan een onderzoek ook op een andere locatie worden afgenomen.

 

Vliegdenweg 4 – 1406 MZ – Bussum – (035) 737 00 52 – info@verrijkingsklasbussum.nl