Inschrijving

Omdat de verrijkingslessen grotendeels plaatsvinden onder schooltijd is het noodzakelijk dat het bevoegd schoolbestuur uw kind toestemming geeft voor deelname. Tevens is het voor de begeleider van de Verrijkingsklas van belang om te weten wat het aanbod op school is voor de betreffende leerling. Het inschrijvingsformulier voor de school kunt u hieronder downloaden en printen.

De ouders/verzorgers vullen ook een inschrijvingsformulier in waarop de meest relevante gegevens betreffende het kind worden ingevuld.

U kunt de inschrijvingsformulieren naar ons contactadres sturen. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van uw inschrijving en van een eventuele plaatsing in de verrijkingsgroep of op de wachtlijst.

Uw kind wordt opgegeven voor deelname aan de verrijkingsgroep voor de periode van een schooljaar. Na ca. 6 lesdagen volgt een eerste evaluatie waarin de start van de leerling in de Verrijkingsklas wordt besproken. Indien continuering van deelname wenselijk en haalbaar is wordt de proefperiode omgezet in deelname voor het gehele schooljaar. Wanneer uw kind voor een tweede schooljaar achtereen gaat deelnemen aan de verrijkingsgroep dan volstaat een schriftelijke goedkeuring van het schoolbestuur en van de ouders/verzorgers. U wordt daarover tijdig gei╠łnformeerd door de begeleider van de verrijkingsgroep.

Ouders/verzorgers dienen zelf zorg te dragen voor het vervoer van de leerling van en naar de verrijkingsklas. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de verzekering van de leerling gedurende de reis.