Arrangementen

Arrangement HB Dubbel Bijzonder Unita

De zorg voor hoogbegaafde leerlingen valt onder de basisondersteuning. Soms is er echter meer aan de hand en wordt er gesproken over Dubbel Bijzonder: leerlingen met aantoonbare kenmerken van (Hoog)Begaafdheid in combinatie met waarneembare aanvullende problematiek (leer- en/of gedragsproblemen), al dan niet gediagnosticeerd. Voor reguliere scholen kan de ondersteuning van deze leerlingen de basisondersteuning ruim overstijgen. Ze profiteren niet of niet voldoende van de HB-aanpak op de reguliere school.

Wanneer een school denkt dat er sprake is van een leerling met kenmerken HB Dubbel Bijzonder en de school handelingsverlegen is, kan de school een beroep doen op het arrangement HB Dubbel Bijzonder van het samenwerkingsverband Unita. Bij akkoord kent Unita een bedrag van toe aan het schoolbestuur. Hiermee kan de school zelf extra (externe) begeleiding inzetten met als doel dat de leerling in het reguliere onderwijs kan blijven.

Wij begeleiden momenteel meerdere kinderen vanuit zo’n arrangement HBDB. 

Arrangement Plus

Wanneer een kind niet in aanmerking komt voor een arrangement HBDB maar er wel extra ondersteuningsvragen zijn die complex zijn en de basisondersteuning overstijgen, dan is er wellicht een mogelijkheid om een Arrangement Plus aan te vragen. Dit arrangement bestaat uit de toekenning van een bedrag dat kan worden ingezet voor extra begeleiding van de leerling waarmee hij of zij op de huidige school kan blijven. Schoolbestuur en het samenwerkingsverband nemen hierin gezamenlijk verantwoordelijkheid door ieder de helft van het bedrag te betalen. De school moet zelf de (externe) begeleiding inzetten en aansturen. Belangrijk is dat de leerkracht wordt betrokken of gecoacht in de extra begeleiding.

Wij begeleiden momenteel kinderen vanuit zo’n Arrangement Plus.

Persoonsgebonden Budget

In sommige gevallen vindt de aanvraag voor individuele begeleiding of deelname aan de Verrijkingsklas plaats via een persoonsgebonden budget (PGB). De aanvraag voor een PGB wordt door de ouders/verzorgers gedaan bij de gemeente waarin het kind woont. Per gemeente/loket verschilt de procedure voor een dergelijke aanvraag. U kunt op de website van uw gemeente terugvinden hoe de procedures rondom de aanvraag van een PGB zijn vastgelegd. 

Kinderen die wij vanuit een arrangement of een PGB begeleiden werken soms al in de Verrijkingsklas maar dat is geen voorwaarde om een traject voor individuele begeleiding te starten.

De individuele begeleiding vindt zoveel mogelijk op de school van de leerling plaats zodat de lijntjes met de leerkracht(en) kort zijn en de leerling de transfer naar de klas gemakkelijker maakt.