Over ons

Joyce Geurtsen

Joyce Geurtsen

Mijn naam is Joyce Geurtsen. Sinds 1998 ben ik werkzaam in het onderwijs. Van de 10 jaar dat ik werkzaam ben geweest in het regulier basisonderwijs heb ik me de laatste 8 jaar gespecialiseerd in (het werken met)
hoogbegaafde kinderen. Zowel in mijn eigen klas als in mijn functie als intern begeleider heb ik veel ervaring opgedaan in het aanpassen van het standaard curriculum in een verrijkingsprogramma op maat. Daarbij is het niet alleen van belang om te weten welke (leer-)behoeften hoogbegaafde leerlingen hebben maar ook wat de mogelijkheden zijn binnen
een schoolorganisatie. Op de basisschool waarop ik werkzaam was heb ik een interne plusklas opgestart en geleid. Ook het doortoetsen van leerlingen en de adviesgesprekken met ouders en leerkrachten behoorden tot
mijn takenpakket.

In 2008 ben ik de Verrijkingsklas gestart. Kinderen van verschillende scholen komen eendagdeel in de week samen in de Verrijkingsklas om te werken aan uitdagende projecten. Doordat kinderen uit een brede regio komen lukt het om groepen samen te stellen met kinderen in een vergelijkbare ontwikkelingsfase. Naast het lesgeven in de verrijkingsgroepen begeleid ik steeds vaker individuele leerlingen met een specifieke hulpvraag. Die begeleiding vindt veelal plaats op de school van de leerling om de kans op een goede transfer naar de klas zo groot mogelijk te maken. Bijkomend voordeel is dat het contact met de leerkracht(en) van het kind laagdrempelig wordt
waardoor afstemming over de begeleiding prettig verloopt. Mijn eigen ervaring als groepsleerkracht in intern begeleider helpt om praktische en realistische adviezen te geven aan de betrokken leerkracht.

Maryke Veenstra

Maryke Veenstra

 

Mijn naam is Maryke Veenstra. Al ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Direct na de Pabo ben ik aan de slag gegaan met de leerlingen die meer zorg nodig hadden dan de gemiddelde leerling.
Ik werkte aanvankelijk parttime omdat ik ook bezig was met mijn
doctoraal Onderwijskunde. Die studie kwam de school waar ik werkte ook goed van pas in het schrijven van schoolwerkplannen.

Na het afronden van mijn studie had ik behoefte om zelf een eigen groep van het begin tot het eind van het schooljaar te begeleiden. Al snel kreeg ik te maken met leerlingen die in ‘mijn’ groep 3 al konden lezen. Hoewel de school voornamelijk werkte vanuit een leerstofjaarklassensysteem, vond ik het toch belangrijk om deze kinderen leerstof te kunnen bieden op hun niveau.
Dat was een hele uitdaging want de voorzieningen voor leerlingen die
moeite hadden met aanvankelijk lezen waren al wel aanwezig maar ik kon niet terugvallen op bestaande plannen of materialen voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Ik heb als groepsleerkracht aan verschillende groepen lesgegeven, van groep 3 tot en met groep 8. Daarbij was het altijd mijn doel om onderwijs op maat te bieden binnen de mogelijkheden van een leerstofjaarklassensysteem. Naast mijn lesgevende taken ben ik al snel als intern begeleider en later als directielid aan de slag gegaan. Als intern begeleider houd je je voornamelijk bezig met kinderen die niet voldoende hebben aan het reguliere
aanbod op school; kinderen die de stof niet bij kunnen benen, de kinderen die gedragsmatig opvallen en/ of kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het was mijn taak om samen met de leerkracht en ouders een passende begeleidingsvorm te bedenken. Joyce en ik hebben een aantal jaren intensief samengewerkt als intern begeleider. Nadat zij de verrijkingsklas is gestart heb ik aanvankelijk als interim ib-er een aantal scholen in de regio begeleid bij het opzetten van hun zorgstructuur.

Sinds 2010 hebben Joyce en ik de samenwerking weer opgezocht en ben ik inhoudelijk betrokken geraakt bij de Verrijkingsklas, onder andere door het uitwerken van nieuwe projecten. In de tussentijd ben ik me ook gaan specialiseren in het ´handelingsgericht werken´ (HGW).
Dit gaat uit van onderwijsbehoeften van een leerling en niet van zijn tekortkomingen. Ik hoop vanuit deze visie scholen ook te kunnen ondersteunen in het zoeken naar de juiste begeleidingsvorm(en) van hoogbegaafde kinderen. Bovendien vind ik het erg leuk om met kinderen te werken en om in gesprek te raken met hun ouders.